Mail deze pagina

Solidair Defined Contribution

Solidair DC is een alternatief voor het pensioensysteem waartoe het Pensioenakkoord zal leiden. Deze site beoogt bij te dragen aan de brede maatschappelijke discussie rond pensioen en is bedoeld voor ondernemingsraden, vakbonden, werkgevers(organisaties), politiek, pensioen-uitvoerders en alle overige geïnteresseerden in het onderwerp.

 

Er is een keuze te maken

Solidair DC is geen aanklacht tegen het Pensioenakkoord. Het is voor werknemers én werkgevers van groot belang dat er nieuwe collectieve pensioensystemen ontstaan.

De sociale partners moeten beslissen, alle belangen afwegend, hoe de pensioenregeling van de toekomst eruit ziet. De knoop moet per bedrijf of branche worden doorgehakt.

 

Stijgende levensverwachting

Het systeem volgens het Pensioenakkoord en het reële stelsel lijkt vormgegeven als middelloon, maar verschilt weinig van een beschikbare premieregeling. Een dergelijke regeling is bij een stijgende levensverwachting, wat uitkomst betreft, een premieovereenkomst. Solidair DC is de meest collectieve en solidaire vorm van een zuivere premieovereenkomst. Een oplossing van Nederlandse bodem.

 

Rijbewijs

Om een auto te kunnen besturen heeft een consument een rijbewijs nodig, maar hoeft niet te weten hoe de motor werkt. Deze site is niet direct bedoeld voor de gemiddelde werknemer. Die heeft andere zaken aan zijn hoofd dan de hele tijd onder de motorkap te moeten kijken. Solidair DC is simpel en past op 1 A4-tje.

 

 

Solidair DC © 2017

Link naar deze pagina versturen per e-mail